490,000 

  • Công thức bí truyền cung đình Huế. Được lưu truyền trong cung cấm hơn trăm năm, với thành phần chọn lọc từ thiên nhiên.
  • Cao Gừng giúp loại bỏ mỡ thừa một cách chủ động tại các vùng dễ tích mỡ như vùng bụng, hông, mông, bắp tay, bắp chân và ngăn chặn hình thành mỡ thừa.